Termeni și condiții

Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu următoarele condiții de utilizare:
Accesul și utilizarea acestui site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și VREAUOCASUTA.RO sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, va rugăm să părăsiți acest site.
 

1. Proprietatea Conținutului

Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului "Conținutului". De asemenea, va informăm că VREAUOCASUTA.RO își vor asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.

2. Utilizarea Site-ului

VREAUOCASUTA.RO acordă permisiunea de a utiliza site-ul în următoarele condiții:
Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al VREAUOCASUTA.RO;

Este interzis să folosiți site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încalca în alt mod legea;

3. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe site prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate (accesul se face prin site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

4. Exonerarea de Răspundere

Ultilizarea acestui site este în totalitate responsabilitatea dumneavoastră. VREAUOCASUTA.RO și societățile sale afiliate, funcționarii, directorii, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său.

5. Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare

VREAUOCASUTA.RO poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a luă la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate.

6. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competențe din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Copyright © 2015 VREAUOCASUTA.RO Toate drepturile rezervate.